kavel lijst voor de veiling van 23 april 2022
De afbeelding van het kavel krijgt u te zien in een apart venster door op de link te klikken

Biedingen kunt u sturen naar de veilingmeester veilingmeester@fcoe.nl tot 22 april om 18.00 uur

2021
Kavel nummerJaarOmschrijvingInzet
Polen
12003 Zd-Bogen Mi 4018-4042, postfris, cat. wrd € 286,00
22003 Stockkaartje met Mi 4018-4031 + 4033-4042, postfris, cat. wrd € 244,00
Roemenië
31865 Fournier vervalsing Roemenië Mi 12 - compleet velletje van 25 zegels20,00
Sovjet Unie
41934 Stockkaartje met Mi 462-466 - Vals (zie OEF november 2016)10,00
Servië
51905 Stockkaartje met Mi 84, blokje met zes zegels met sterk verschoven medaillon – Vals3,00
61905 Stockkaartje met Mi 84-94. Allemaal vals5,00
Literatuur
71958 Jubileusz Poczty Polskiej - 400 jaar Poolse post3,00
81997 The Russian Posts in the XIX Century by K.V. Bazilevich10,00
92021 Jaargang 2021 Die Briefmarke - Post und Philatelie in Österreich10,00
101994 The Britisch Journal of Russian Philately number 77 van december 19943,00
112008 The Britisch Journal of Russian Philately number 98/99 van december 20085,00
122019 Forschungsberichte aus der Tschechoslowakei-Philatelie - Nr 199 van Maart 20195,00
13 Deutsche Zeitschrift für Russland-Philatelie - Heft nr 114+115 van Juni und Dezember 20218,00
Diversen
141922 Andrees Handatlas, sechste Auflage 1914 - Namenverzeichnis zu Andrees Handatlas, sechtste Auflage 1914 -
Eigänzungsband zu den früheren Auflage von Andrees Handatlas, 1922
Heeft u belangstelling voor deze atlas, laat het mij dan weten, dan wordt de atlas
naar de verenigingsbijeenkomst meegenomen.
120,00