MARCEL DE JONG 1958 – 2013

necrologie.jpg

Op 3 december 2013 is onze voorzitter Marcel de Jong plotseling overleden.  Hij is slechts 55 jaar oud geworden. Marcel was een gepassioneerd Hongarije-filatelist, die een grote en belang­wekkende verzameling heeft opgebouwd.  Hij was 28 jaar lid van onze vereniging, daarvan de laatste 18 voorzitter. Hij was aanwezig  op de Filateliebeurs  in Hilversum, Huizen en Loosdrecht, waar hij ook jarenlang een eigen verkoopstand had en vooral op de Postex in Apeldoorn. Die laatste manifestatie voelde voor hem een beetje als thuis zijn.  Dat was voor hem de mooiste beurs in ons land en -samen met de beurs in Sindelfingen- een hoogtepunt in het filatelistisch seizoen.

Voor de vereniging verzorgde hij ook de verzending van het tijdschrift, hij zorgde voor en beheerde de persoonlijke zegels en hij leidde de traditioneel korte jaarvergaderingen. Kort en zakelijk, want we komen immers bij elkaar voor de filatelie.

Marcel was ook lid van enkele buitenlandse gespecialiseerde verenigingen en kwam vaak in Hongarije , waar hij met belangrijke filatelisten contact had.

We verliezen in hem een belangrijke pijler in onze FCOE, maar vooral willen wij zijn naasten heel veel sterkte wensen om dit grote verlies te dragen.

Ton Welvaart, secretaris