De Noordelijke Zeeroute

 • 1. Inleiding
      a. Varen in arctische “wateren”: metersdikke ijslagen/schotsen, ijsdrift, 
  zeer lage temperaturen, mist, (sneeuw)stormen.
      b. Fridtjov Nansen, ijsdrift expeditie 1893-1896
      c. Een poststuk met Noordpool route; Kaap Tsjeljoesjkin, USSR atoom-ijsbrekers
 • 2. Vroege expedities Noordelijke Zeeroute
      a. Willem Barentsz 1596/97
      b. Adolf Erik Nordenskjöld 1878/79
 • 3. Stalin en de Noordelijke Zeeroute
      a. 1932 Hoofddirectoraat SEV-MOR-PUT Севморпуть (acroniem voor Noordelijke Zeeroute)
 • 4. Zonder overwinteren Om-De-Noord
      a. Eerste SEVMORPUT Expeditie 1932 met ijsbreker Sibirjakov
      b. Tweede SEVMORPUT Expeditie 1933/34
          - vrachtschip S.S. Tsjeljoeskin met versterkte romp en amfibievliegtuig
          - 5 oktober 1933 vast in ijsdrift, overwinterd in Tsjoektsjenzee
          - 104 opvarenden op ijsschots: Kerst 1933- april 1934
          - 13 februari 1933 Tsjeljoeskin zinkt,
          - evacuatie vluchten 5 maart- 13 april 1934
 • 5. 1956 Twintigste Congres van de Communistische Partij van de Sovjetunie: besluit inzake Atoomijsbrekers
      - 1957 Eerste USSR Atoomijsbreker Lenin in de vaart
      - vlagplaatsing door USSR op de geografische Noordpool 17.8.1977
 • 6. De Wedloop van de IJsbrekers 2019 op de Noordelijke Zeeroute

© Copyright 2023 - Filatelistische Contactgroep Oost Europa (FCOE)

Designed with ‌

HTML Creator