Jaargang 20 - 2002

Februari 2002

Nummer 1

Pagina 2-4 - De Oekraïense frankeerzegels van 1994 tot 2001 met letteraanduiding - Heinz Jürgen Horstmann (vertaling Jan Jansen)
Pagina 5-8 - Poolse vriendschapsverklaring met Sovjet Unie niet welkom in West Berlijn - Jan Heijs
Pagina 9-15 - De portostempels van de Stadspost Warschau: Gebruikt van 19 Oktober 1916 tot en met 16 November 1918 - Jeroen van der Weide
Pagina 16-23 - Alfons Mucha in de filatelie - Edwin Muller

Mei 2002

Nummer 2

Pagina 1 - Mordin-vervalsing (?) - R.J. Kroesen
Pagina 2-3 - Nieuwe Poolse posttarieven vanaf 7 Januari 2002 - Ton Welvaart
Pagina 4-9 - Karl Heinrich Marx en Friedrich Engels - Jan Jansen
Pagina 9 - Automaatstroken Slowakije - Jan Jansen
Pagina 10-13 - Een briefkaart uit Roemenië - C.C.A. van der Wilde
Pagina 14-15 - Hradschin zegels - Jan Jansen
Pagina 16-22 - Dorpat/Djerpt (Дерптъ)/Joerjev (Юрьевъ)/Tartu - Adriaan van Oosten
Pagina 23 - Literatuur: Martin Weinmann: Das Lagersystem des Nationalsozialismus - Ton Welvaart
Pagina 23-24 - Literatuur: Fritz Heimbüchler: Rumänien II: Fürstentum Walachei 1820-1862 Vereinigte Fürstentümer 1862-1872 - Ton Welvaart
Pagina 24 - Literatuur: Fritz Heimbüchler: Rumänien I: Die Ochsenköpfe der Moldau 1852-1862 - Ton Welvaart
Pagina 24 - Literatuur: Martin Schmid: Die Seilbahnen der K.u.K. Eisenbahntruppen in Montenegro und Albanien 1916-1918 - Ton Welvaart
Pagina 24 - Literatuur: Dieter Pietsch: Polen: Abriss der Geschichte von 960 bis 1795 - Ton Welvaart

September 2002

Nummer 3

Pagina 1-2 - Poolse aantekenstroken anno 2002 - Jan Jansen
Pagina 3-18 - Het Memelgebied: Land in de marge van de geschiedenis - Adriaan van Oosten
Pagina 19-21 - Zamenhof en het Esperanto - Peter Uitenbogaart
Pagina 22-27 - Soldatenpost in Rusland - Heinz Jürgen Horstmann (vertaling Jan Jansen)

November 2002

Nummer 4

Pagina 2-3 - Aantekenen in Warszawa: Enkele aanvullingen - Ton Welvaart
Pagina 3 - Nieuwe aantekenstempel Warszawa - Jan Jansen
Pagina 4-8 - Nieuwe Poolse posttarieven vanaf 1 Juli 2002 - Ton Welvaart
Pagina 9-25 - Oost Silezië 1918-1920 - Lubor Kunc en Ton Welvaart
Pagina 25-26 - Nieuwe studies over de Oostenrijkse pakketpost
Pagina 27 - Literatuur: Bronisław Brzozowski en Jeryz Tokar: Polska cenzura korespondencji w latach 1918-1922
Pagina 28-36 - De postwaardestukken van Georgië (ex Sovjet Unie) - Th. Jansen
Pagina 36 - Correctie op artikel "Een interessante brief uit Cieszyn" in OEF 19-4

© Copyright 2024 - Filatelistische Contactgroep Oost Europa (FCOE)

AI Website Maker