Informatie

 • Wie zijn wij:
  De vereniging "Filatelistische Contactgroep Oost Europa" is op 27 november 1982 in Amersfoort opgericht en telt nu rond 80 leden in binnen- en buitenland.
 • Voor wie:
  Wij zijn er voor de verzamelaars van postzegels, stempels en/of poststukken van één of meer van de volgende gebieden: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, voormalig Joegoslavië, de voormalige Sovjet-Unie en de landen en gebieden, die vroeger in deze gebieden postzegels hebben uitgegeven of dat nu nog, respectievelijk weer doen. Zowel enthousiaste verzamelaars als gespecialiseerde filatelisten vinden bij of via ons wat zij zoeken.
 • Doelstelling:
  De vereniging stelt zich ten doel om het verzamelen van postzegels, poststukken en poststempels van de Oost Europese landen en gebieden te bevorderen en de kennis hiervan te verdiepen en te verbreden.
 • Tijdschrift:
  Meerdere leden schrijven lezenswaardige artikelen in ons tijdschrift "Oost Europa Filatelie", dat vier maal per jaar verschijnt. Daarin wordt ook op nieuw verschenen literatuur attent gemaakt. Ieder lid heeft het recht om één maal per jaar een gratis ruiladvertentie te plaatsen..
 • Bijeenkomsten:
  Vier maal per jaar houden we een bijeenkomst in de vergaderzaal van het KNBF Bondsbureau, Nieuwe Schaft 23 in Houten, telkens op een zaterdag van 11 tot 16 uur. De data daarvan staan in de agenda op de website. Tijdens de bijeenkomsten wordt in een gemoedelijke atmosfeer geruild, over de hobby gepraat en ook gekocht en verkocht. Er is een veiling. Vaak is er ook een presentatie door een van de leden.
 • Veiling:
  Tijdens elke bijeenkomst is er een kleine verenigingsveiling.
 • Leestafel:
  Tijdschriften van enkele buitenlandse zusterverenigingen liggen ter inzage op de leestafel. Op verzoek kunnen uit deze publicaties tegen kostprijs kopieën voor u worden gemaakt.
 • Publicaties:
  Er is een groot aantal oudere nummers van ons tijdschrift verkrijgbaar.
 • Nieuwtjesdienst:
  Voor een aantal landen kunnen er nieuwtjesabonnementen worden verzorgd.
 • Rondzendingen:
  De vereniging kent een rondzendverkeer, waarvoor leden zegels en poststukken kunnen inleveren.
 • Kennismaking:
  U kunt op een verenigingsbijeenkomst vrijblijvend met ons kennismaken.
 • Contributie:
  De contributie bedraagt € 20,00 per jaar, als u het tijdschrift digitaal wilt ontvangen, € 30,00 als u het tijdschrift digitaal ontvangt en het papieren exemplaar op de bijeenkomst afhaalt, indien u het papieren tijdschrift thuis wilt ontvangen betaalt u € 30,00 plus de portokosten. Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan. Opzeggingen moeten voor 1 november schriftelijk bij de secretaris bekend zijn.
 • Meer informatie:
  Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.
 • Inschrijven:
  Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

© Copyright 2024 - Filatelistische Contactgroep Oost Europa (FCOE)

HTML Generator